0

Työpaja 19.5.2021

Kolmas työpaja, ja samalla viimeinen digitaalisen markkinoinnin työpajoista, pidettiin 19.5.2021 Teamsissa. Aiheena oli markkinoinnin vuosikello ja sisältökalenteri. Koulutus oli hyvin osallistava ja työpajan aikana tehtiin useita tehtäviä, joiden avulla on helppo lähteä edistämään omaa toimintaa koulutuksen jälkeen. Koulutukseen pääsi osallistujia 15 eri yrityksestä.

Työpajan aluksi opittiin mitä sisältökalenteri ja vuosikello ovat, ja mitkä niiden tehtävät ovat. Molemmat ovat markkinoinnin työkaluja, jotka toimivat sisällöntuotannon apuna. Osallistujille näytettiin esimerkkejä eri muotoisista sisältökalenterista ja vuosikellosta, sekä niiden käytöstä somemarkkinoinnissa. Kouluttaja antoi neuvoja mistä lähteä liikkeelle vuosikelloa suunnitellessa, ja mistä saada ideoita eri ajankohdille. Kouluttaja neuvoi osallistujia sisältökalenterin ja vuosikellon luomiseen ja käyttöön, ja osallistujat kertoivat omia kokemuksia, käytäntöjä sekä ideoita somemarkkinoinnin suunnitteluun.

Koulutuksessa keskusteltiin myös sisältöjen kierrättämistä, kuinka sitä voi tehdä ja miksi se kannattaa. Esimerkiksi samasta tapahtumasta voi kertoa useammalla julkaisulla, jotka on tehty eri tyyleillä, ja työpajassa katsottiin esimerkkejä n. viikon välein tehdyistä julkaisuista, jotka ovat tyyliltään erilaisia, mutta kaikki samasta asiasta. Julkaisuja voi kierrättää myös julkaisemalla saman sisällön eri kanavissa. Kouluttaja kertoi eri kanavien erilaisista ihmisitä, ja ihmisten erilaisista tavoista käyttää sosiaalista mediaa. Työpajassa käytiin läpi myös somekanavien algoritmeja, ja kuinka julkaisujen jatkuvuus ja säännöllisyys vaikuttaa näkyvyyteen.

Työpajassa kerrottiin myös vinkkejä sisällön luomiseen ja neuvoja siihen, mistä lähteä liikkeelle, kun aletaan miettimään julkaisun tekemistä. Viestin rakentamiseen vaikuttaa se, kenelle se viesti tehdään ja kuka on kohderyhmä, minkälaiseen asiaan viesti liittyy, ja onko se yleinen hyvän mielen juttu vai onko kyseessä esimerkiksi vakavampi tiedote. Yrityksen kulttuuri myös vaikuttaa: minkälainen viestintätapa on, minkälaisia asioita yritys haluaa korostaa viestinnässään. Kouluttaja antoi vinkkejä somejulkaisujen aiheeksi, sekä ohjeita, minkälaisia somejulkaisujen olisi hyvä olla rakenteeltaan, esimerkiksi pituuden ja visuaalisuuden suhteen. Viestin voi esittää ja aloittaa useilla eri tavoilla, ja saman viestin voi julkaista useammin, eri tyylillä tehtynä. Viestin sisältö voi olla esimerkiksi fakta, kuten tutkimustulos tai saavutus, esittely uutuustuotteesta tai tarjous. Viestin voidaan esittää myös hyöty/uhka näkökulmasta, tai tarjoamalla ratkaisua ongelmaan. Viestiä suunnitellessa kannattaa miettiä, kenet haluaa tavoittaa, ja miten saada heidän huomionsa.

Koulutuksessa käsiteltiin myös hashtagien käyttöä. Kouluttaja kertoi hashtagien käytöstä, ja antoi ohjeita mitä tulee ottaa huomioon, kun valitsee yritykselle tai julkaisulle tunnisteen. Hashtagien avulla myös somepalvelu osaa paremmin yhdistää yritykset tiettyyn aiheeseen, ja asiakkaat löytävät paremmin yrityksen julkaisut.

Osallistujat saivat myös vinkkejä kuvapankkien käyttöön. Kouluttaja neuvoi luomaan oman kuvapankin, josta kuvia on helppo käyttää, kun tekee päivityksiä. Osallistujat saivat neuvoja, kuinka koota kuva-albumeja, ja miten käyttää kuvapankkia. Kouluttaja antoi vinkkejä kuvakulmien vaihteluun, sekä kuvien kierrättämiseen. Julkaisuihin voi käyttää myös muiden ottamia kuvia, sillä ilmaisia kuvapankkeja löytyy myös. Työpajan loppupuolella osallistujia opastettiin vielä Facebook Creator Studion käyttöön, joka on työkalu, jonka avulla kautta voidaan tehdä ajastettuja julkaisuja Facebookiin ja Instagramiin. Kouluttaja näytti työkalun käytön, ja mitä sillä voi tehdä, ja kertoi mitä hyötyä sen käytöstä on.