0

Käsikirja

Ranuan Matkailuinnox 2021 -hankkeen tuotoksena syntyi käsikirja, joka toimii Ranuan matkailualan käsikirjana. Käsikirja antaa ohjeita ja neuvoja alueen kaikille matkailutoimijoille, erityisesti niille matkailuyrittäjille, jotka suunnittelevat yritystoimintaansa Ranualla.

Käsikirjasta alueen matkailutoimijat saavat tietoa digitaalisesta markkinoinnista ja käsikirjassa avataan myös digitaalisuuden merkitystä yritystoiminnalle, ja ohjeistetaan toimijoita käyttämään sosiaalista mediaa. Käsikirjassa on myös ohjeita ja vinkkejä tuotteistamiseen ja tuotekorttien laadintaan. Lisäksi käsikirjasta löytyy tietoa matkailualan lainsäädännöstä sekä sopimusten laatimisesta ja riskienhallinnasta, mikä luo raamit verkoston yhteisille toimintatavoille.

Käsikirja