0

Kalastus ja metsästys

Kalastaminen
Ranua on kalamiehen keidas. Onpa lajisi perhokalastus, uistelu tai onkiminen, löytyy alueen joista ja järvistä mahdollisuudet niihin. Kalalla voit antaa virran viedä kiireesi mennessään.

Suosituimpia kalastuspaikkoja Ranualla ovat Simojärvi ja Simojoki. Simojärvessä tavataan jopa 13 kalalajia, mm. kuhaa, siikaa, muikkua ja järvitaimenta. Simojoki puolestaan on ainutlaatuinen jokivesistö, jossa elää oma, luontaisesti lisääntyvä lohikanta.

Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin, eikä niihin tarvita kalastuslupaa. Muutoin kalastukseen tarvitsee asianmukaiset luvat. Kaikkien 18 – 64 -vuotiaiden on suoritettava kalastonhoitomaksu ja hankittava mahdollinen kalastuslupa.

Kalastonhoitomaksun voi maksaa ja valtion kalastusluvat hankkia Metsähallituksen Eräluvat-verkkokaupassa , palvelunumerosta 020 69 2424 tai Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä (mm. Pilke Rovaniemellä). Simojärvellä voi kalastaa Simojärven virkistyskalastusluvalla (nro 2587). Yhteislupa kattaa lähes koko järven, lukuun ottamatta muutamaa yksityisvesialuetta Kortteenperällä (rajoitukset löytyvät www.retkikartta.fi tai www.eraluvat.fi). Simojoelle tarvitsee myös virkistyskalastusluvan (nro 2580 Ranua, nro 2581 Simo).

Pyydyskalastukseen tarvitaan kalastonhoitomaksu sekä paikallisen
vesialueen kalastuslupa. Yhteystiedot lupien ostoon paikallisten osakaskuntien vesialueille: www.ranua.fi/Metsastys-ja-kalastus.

Metsästäminen
Laajat metsäalueet kutsuvat sinut liikkumaan metsään. Metsästyksellä on Suomessa pitkät perinteet, kun se on ollut pitkään ravinnon ja turkisten hankintatapa. Nykyisin eränkäynti on muuttunut harrastuksenomaiseen suuntaan saaden monet liikkeelle luontoon. Metsästysseuraan kuuluminen puolestaan lisää yhteisöllisyyttä ja rakentaa samanhenkisten verkostoa. Riista on puhdasta lähiruokaa.

Metsästykseen tarvitsee luvan. Pienriistaluvalla saa metsästää kaikkea pienriistaa. Vesilintu- ja jänisluvalla saa metsästää kaikkea pienriistaa lukuun ottamatta kanalintuja. Pienpetoluvalla saa metsästää pienpetojen lisäksi yhden kanadanmajavan. Lisäksi Ranuan kunann alueelle myydään poronhoitoalueen karhunmetsästyslupia, susilupia, ilveslupia sekä hirvenmetsästyksen aluelupia. Alueluvat täytyy hakea Metsähallitukselta tammikuun loppuun mennessä. Ajankohtaiset tiedot metsästysajoista löytyvät Suomen Riistakeskuksen sivuilta, sekä lupa-aluekohtaisista rajoituksista Metsähallituksen Eräluvat –sivuilta.

Ranuan kunnan alueelle luvat voi ostaa Metsähallituksen Eräluvat –
verkkokaupasta, palvelunumerosta 020 69 2424 tai Metsähallituksen
asiakaspalvelupesteistä (mm. Pilke Rovaniemellä).