0

Ranuan matkailuinnox

Ranuan Matkailuinnox 2021

Ranuan Matkailuinnox 2021 -hanke on Ranuan alueen matkailuyrittäjille ja tuleville uusille yrittäjille suunnattu osaamisen ja matkailuyritystoiminnan kehittämiseen painottuva yleishyödyllinen hanke.

Hanke on määräaikainen (1.3.-31.8.2021) ja hanke saa Euroopan aluekehitysrahaston tukea. Hankkeen tavoitteena on kehittää matkailuyritystoimintaa Ranualla ja edistää matkailuyrittäjien yhteistoimintaa sekä sähköisten alustojen haltuunottoa.

Hankkeen avulla luodaan yhteisesti houkuttelevat matkailupaketit ja -tuotteet ympärivuotiseen kysyntään. Hankkeessa toimitaan yhteisöllisesti, verkostoa rakentaen koko matkailusektorin kanssa. Verkostoitumisella pyritään kattavampaan matkailutuotetarjontaan, jossa matkailutuotteet ja -palvelut ovat digitaalisesti asiakkaan löydettävissä ja saavutettavissa. Digitaalisuudella varmistetaan palveluiden näkyvyys, saavutettavuus ja asioinnin helppous. Hankkeessa ei toteuteta yrityskohtaisia toimenpiteitä, vaan nostetaan yrittäjien yhteistä osaamista.

Hankkeen aikana pidetään matkailuverkoston yhteisiä työpajoja, jolla muotoillaan muuttuneille asiakkuuksille houkuttelevia palvelupaketteja ja luodaan valmiutta reagoida niihin muuttuvissa tilanteissa. Työpajoissa käydään läpi yhteistä turvallisuus- ja riskien hallintaa, sopimusasioita ja digitaalisten alustojen hyödyntämistä sekä vahvistetaan verkoston yhteistyötä. Työpajoissa luodut toimintamallit tulevat käsikirjaan, jota koko verkosto voi hyödyntää, ja jonka avulla uudet yrittäjät pääsevät nopeasti osaksi verkostoa.

Takaisin