0

Työpaja 12.5.2021

Toinen digimarkkinoinnin työpaja pidettiin 12.5.2021, ja työpajassa syvennyttiin tarkemmin aiheisiin, mitä edellisessä työpajassa opittiin. Työpajan Teams-tilaan pääsi paikalle osallistujia 6 yrityksestä, ja loput aikoivat osallistua myöhemmin tallenteen avulla. Hankkeeseen osallistuvat saivat linkin tallenteeseen 20.5.2021 ja palautteen perusteella työpaja koettiin hyödylliseksi ja koulutuksen aikana moni sai lisää ideoita oman toiminnan kehittämiseen.

Kouluttaja perehdytti osallistujat syvällisimmin digitaalisen markkinoinnin kolmeen tärkeimpään kanavaan, jotka ovat kotisivut, hakukone ja sosiaalinen media. Jokaisen kanavan rooli on erilainen ostoprosessin tukemisessa, ja usein markkinointia tarvitaan päätöksenteon tueksi kaikissa näissä kanavissa. Mitä tärkeämpi valinta on kyseessä, sitä enemmän eri kanavia on syytä hyödyntää asiakkaisiin vaikuttamisessa. Oikea tapa rakentaa digimarkkinointia on jokaiselle yritykselle erilainen, mutta on hyvä ymmärtää eri kanavien mahdollisuudet, jotta voi tehdä päätöksiä sen suhteen mihin investoida.

Työpajan aikana pohdittiin verkkosivujen tarkoitusta, sekä niiden roolia modernissa markkinoinnissa. Kouluttaja kertoi mitkä asiat tekevät verkkosivustoista hyvät, ja näytti erilaisia nettisivuja esimerkkeinä hyvistä sivuista. Verkkosivustolla tulee olla sisältöä, joka palvelee asiakasta ja samalla myy, ja minkä avulla sivu sijoittuu hyvin hakutuloksissa. Ostajia on erilaisia, ja monella on eri peruste ostaa, eli eri asiat toimivat eri asiakkaille. Työpajassa käytiin läpi mitä eri tapoja verkkosivustolla tulee käyttää omaa palvelua myytäessä, sekä asioita, mitä asiakkaat lähes aina haluavat tietää ennen valintaansa. Lisäksi pohdittiin asioinnin sujumista verkkosivustolla, ja sen vaikutusta asiakkaaseen.

Kuten ensimmäisessä työpajassa opittiin, sivuston sisällöllä on suuri merkitys digitaalisessa markkinoinnissa, ja asiaan paneuduttiin toisessa työpajassa tarkemmin. Tärkein yksittäinen asia hakukoneoptimoinnissa, eli ilmaisten hakutulosten nostamisessa korkeammalla hakutuloksissa, on kehittää verkkosivuston sisältöä vastaamaan paremmin asiakkaan hakuja. Käytännössä tämä tarkoittaa hakukonedatan tutkimista ja datan pohjalta sisältöjen kirjoittamista. Koulutuksessa käytiin läpi eri työkaluja, joiden avulla voidaan tutkia asiakkaita kiinnostavia aiheita ja suunnitella sisältöä omiin digitaalisiin kanaviin, kuten verkkosivuille.

Hakukonetuloksiin vaikuttavat myös muut asiat, esimerkiksi teknisesti toimivat ja nopeasti latautuvat verkkosivustot sijoittuvat hakukoneessa korkeammalle kuin muut sivustot. Nopeuden testaamiseen on monia työkaluja, ja niitä testattiin työpajan aikana, ja lisäksi käytiin läpi yleisempiä teknisiä tekijöitä, jotka hidastuttavat verkkosivustoa. Koulutuksessa opittiin hakukoneiden toiminnasta, kuten mitä ne mm. ottavat huomioon, jotta voivat tarjota käyttäjälle parhaimmat hakutulokset. Tosiasiassa yksittäisiä algoritmissa vaikuttavia asioita on arvioiden mukaan yli 200 kpl, ja onkin tärkeää ymmärtää mihin kannattaa keskittyä ja mitkä asiat ovat merkitykseltään pienempiä hakukonenäkyvyyden näkökulmasta. Hakukone myös mittaa verkkosivuston luotettavuutta, ja työpajassa opittiin, kuinka tähän voidaan vaikuttaa hakukoneoptimoinnin avulla.

Hakukonemarkkinointi pitää sisällään hakukoneoptimoinnin lisäksi perinteisen hakusanamainonnan ja myös tähän perehdyttiin työpajassa syvällisemmin. Hakusanamainonnan avulla mainostajat voivat esittää hakukoneessa hakutuloksiaan maksullisesti. Käytännössä mainontaa kohdennetaan tietyille hakutermeille, joita käyttävät henkilöt voisivat olla omalle liiketoiminnalle potentiaalisia asiakkaita. Työpajassa käytiin läpi mistä hakusanamainonnassa on kyse, mitä eri tapoja on tehdä hakusanamainontaa ja mitkä seikat vaikuttavat mainonnan hintaan. Työpajassa käytiin läpi myös muut yleisimmät mainostusmuodot, eli Shopping-, Display- ja YouTube-mainonnat.

Sosiaalisen median kanaviin palattiin myös syvällisemmin toisen työpajan aikana. Osallistujat saivat tietoa kanavien valintaan, sillä nykyään kanavia tulee ja menee nopealla tahdilla, ja alustat kilpailevat kovasti käyttäjien ajasta, joten kanavat tulee valita tarkkaan ja keskittää resurssit sinne. Työpajassa käytiin läpi markkinoinnillisesti ajankohtaiset kanavat, joita ovat Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube ja Tiktok. Kouluttaja kertoi kanavien piirteistä ja käyttäjistä, sekä somejulkaisujen näkyvyydestä. Facebook-julkaisujen orgaaninen tavoittavuus on ollut jyrkässä laskussa jo useamman vuoden, ja joidenkin arvioiden mukaan vain muutama prosentti sivun tykkääjistä näkee uudet julkaisut. Pienelläkin mainosbudjetilla saa kuitenkin paljon lisää näkyvyyttä omille julkaisuille ja halutussa kohderyhmässä, ja osallistujat saivat neuvoja somemarkkinoinnin tekemiseen ja kohdentamiseen. Työpajassa mietittiin julkaisujen näkyvyyttä ja arvontoja, ja kouluttaja antoi esimerkiksi ämpäriarvonnat, joka pisti miettimään uusien seuraajien vaikutusta näkyvyyteen halutuille seuraajille. Julkaisun voi saada leviämään somessa muutenkin kuin arvonnan avulla, ja työpajassa opittiin kuinka ansaita näkyvyys sosiaalisessa mediassa.

Työpajassa palattiin myös tarkemmin Facebook-pikseliin ja sen käyttöön. Facebook-pikseli on mainonnan kohdentamisen työkalu, joka mahdollistaa erilaisia kampanjoiden kohdistustapoja Facebookissa ja Instagramissa. Pikselin yleisin käyttötarkoitus on mainonnan kohdistaminen uudelleen jo aiemmin verkkosivuilla vierailleille. Koulutuksessa käytiin läpi myös uudelleenmarkkinoinnin hyötyä ja keinoja.