0

Työpaja 3.8.2021

Kuudes Matkailuinnox-työpaja pidettiin 3.8.2021 ja sen aiheena oli yhteistyö. Työpajan osallistujat olivat saaneet aiemmin sähköpostiviestin, mikä sisälsi linkin LTA-analyysikyselyyn. Työpajan aikana käytiin läpi analyysin tarkoitusta ja tavoitetta, ja osallistujat saivat analyysin tulokset sähköpostiinsa. Paikalle pääsi 10 osallistujaa, ja muut osallistujat saivat tulokset sähköpostiinsa, ja linkin työpajatallenteeseen.

Työpajan aluksi kuultiin tietoa LTA-analyysista, eli kyseessä on Luontaiset taipumukset analyysi, ja sen avulla on tarkoitus oppia ymmärtämään itseään ja toisia ihmisiä paremmin. Sen avulla voidaan oppia ymmärtämään ihmisten erilaisuutta, ja sitä kautta tekemään paremmin yhteistyötä. Kouluttaja kertoi mistä LTA-analyysissa on kyse ja miten se on kehitetty. Analyysi on yksinkertainen, mutta avaava tapa ymmärtää ihmisten erilaisuutta; miksi toimimme eri lailla eri tilanteissa. Työkalun avulla voidaan oppia, minkälaisia olemme ja mihin meidän tulisi työelämässä panostaa, jotta suoriutuisimme mahdollisimman hyvin tilanteissa, jotka eivät ole meille luontaisesti mukavia.  Analyysin avulla voidaan myös työelämässä tehostaa kommunikointia ja ymmärtää signaaleja paremmin, kuten miten erilaisten, esimerkiksi tunneihmisten ja rationaalisten ihmisten kanssa toimitaan.

Työpajassa opittiin, että luontaiset taipumukset ovat ns. pakkovalintoja: me emme oikeastaan tiedosta niitä, emmekä pidä niitä mitenkään erikoisina, vaan pidämme niitä normaaleina tapoina ajatella tai toimia. Yksi esimerkki on käsien ristiminen aina tietyllä tavalla: ristimme kätemme aina samalla tavalla, ja toinen tapa tuntuu vaikealta. Luontaiset taipumukset helpottavat elämää, sillä toimimme tiedostamatta ja teemme valintoja jatkuvasti, ilman miettimistä. Toisaalta ne myös vaikeuttavat elämää, sillä toimimme kapean ajattelun ja toiminnan kautta, ja toistamme mukavia ja helppoja rutiineja.

Kun tiedostamme taipumuksemme paremmin, voimme kehittää omia toimintatapojamme, ymmärtää paremmin toisia ihmisiä ja heidän toimintaansa, ja voimme luoda parempia työtiimejä. Toimintatavat ovat erilaisia eri ihmisillä, mutta ne voivat täydentää toisiaan. Olisikin parempi, jos ryhmässä olisi erilaisia ihmisiä, esim. tulevaisuuteen katsovia ja suunnittelevia, sekä niitä, jotka vievät asiat käytäntöön.

Osallistujat saivat LTA-analyysin tuloksensa sähköpostitse, ja moni kertoi, että tunnisti hyvin itsensä tuloksista. Kouluttaja kertoi, että esimerkiksi introverttius ei tarkoita, etteikö henkilö ei voisi olla sosiaalinen ja puhelias, vaikka nämä ovatkin yleensä ekstrovertin toimintatapoja. Oma käyttäytyminen on suhteellisen helppo muokata tilanteeseen sopivaksi, ja ihmisten käyttäytymisestä on joskus hyvin vaikea päätellä ajattelutyyliä. Omien luontaisten taipumusten tunteminen auttaa itsensä kehittämisessä, ja sen avulla ihminen voi oppia tekemään yhteistyötä paremmin. Esimerkiksi ekstrovertin voisi olla hyvä oppia kuuntelemaan paremmin, ja introvertin tulisi olla aktiivisempi keskusteluissa. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että toimimme eri lailla, ja hyväksyä erilaisuus, ja koittaa parantaa omia tapojaan toimia.