0

Työpaja 5.5.2021

Ensimmäinen Ranuan Matkailuinnox 2021 -hankkeen työpaja pidettiin Teamsin välityksellä 5.5.2021. Paikalla oli ihmisiä 15 eri yrityksestä: muutamasta yrityksestä oli yrittäjien lisäksi myös työntekijöitä mukana oppimassa, ja osassa yrityksistä yrittäjät osallistuivat yhdessä koulutukseen. Suurin osa osallistujista oli Ranualla toimivia pk-yrittäjiä matkailun alalta, joiden palveluihin kuuluu majoitus-, hyvinvointi- tai ohjelmapalvelut. Mukana oli myös osallistujia, joilla ei vielä ole matkailualan yritystä, mutta jotka ovat kiinnostuneita toimimaan matkailun parissa tulevaisuudessa.

Koulutuksessa osallistujat perehtyivät digitaaliseen markkinointiin luennon ja diasarjan avulla. Työpajassa käytiin läpi erilaisia case-tapauksia, ja välillä oli aiheeseen liittyviä tehtäviä, ja lopuksi oli mahdollista kysyä kouluttajalta aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Työpajan aikana käsiteltiin digitaalisen markkinoinnin kokonaiskuvaa: mitä digitaalinen markkinointi on ja sen käsitteitä, digitaalisten kanavien käyttöä ja etuja, sekä verkkoanalytiikan ja mittaamisen roolia markkinoinnissa. Lisäksi työpajassa opittiin myyntisuppilon rakentamisesta ja markkinointistrategian tekemisestä.

Työpajan aikana opittiin, että digitaalinen markkinointi on laaja kokonaisuus, mikä koostuu eri kanavissa tehtävistä toimenpiteistä. Asiakkaat ovat nykyään isossa roolissa brändin rakentamisessa, ja markkinointi on kaksisuuntaista: asiakkaat voivat kommentoida, kysyä ja antaa palautetta eri kanavissa, ja on tärkeää myös vastata heille. Aikaisemmin asiakkaan huomio ostettiin, mutta nykyään se on myös mahdollista ansaita.

Koulutuksessa opittiin myyntisuppilosta, joka on markkinoinnin ajatusmalli, jossa markkinointitoimenpiteitä kuvataan asiakkaan ostoprosessia tukevana suppilona. Työpajaosallistujat saivat tietoa myyntisuppilon eri vaiheista: mitä asiakas tekee kussakin vaiheessa, ja mitä yritys voi tehdä missäkin vaiheessa. Alussa on tärkeää, että asiakas löytää yrityksen, ja tässä kohtaa digitaalisella markkinoinnilla on suuri rooli. Asiakkaat voidaan tavoittaa esimerkiksi hakukonetulosten, sosiaalisen median tai näissä tehtävien markkinoinnin avulla.  Yrittäjät saivat ohjeita mitä voi tehdä asiakkaan miettiessä eri vaihtoehtoja, ja työpajassa huomioitiin, että on tärkeää olla yhteydessä asiakkaaseen myös jälkikäteen. Digitaalista markkinointia tehdessä tulisikin osata asettua asiakkaan rooliin ja miettiä mitä asiakkaat haluavat tietää, ja mitkä asiat vaikuttavat heidän valintoihinsa, ja näiden tietojen pohjalta tulisi tehdä sisältöä omiin digitaalisiin kanaviin.

Koulutuksessa käsiteltiin tarkemmin sisältömarkkinointia, jossa kohderyhmälle tuotetaan ja jaetaan sen arvostamaa laadukasta ja hyödyllistä sisältöä. Sisältömarkkinointi sopii yritykselle hyvin varsinkin silloin, kun asiakkaat tarvitsevat tietoa ja palvelua ostamisen tueksi, ostoprosessi on monimutkainen tai pitkä, tai alalla on kilpailua ja asiakkaat vertailevat useita eri vaihtoehtoja. Koulutuksessa käytiin läpi sisältömarkkinoinnin eri vaiheet, sekä työkalut, joiden avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa sisältömarkkinointia. Opittiin että asiakkaan huomioiminen, kuunteleminen ja tunteminen on tärkeää, mutta tulee myös huomioida hakukone, jotta potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksen.

Työpajassa mietittiin sosiaalisen median nykytilannetta yrittäjän näkökulmasta, kuten somejulkaisujen näkyvyyttä seuraajille, ja mainostamisen hyödyntämistä. Osallistujat saivat tietoa erilaisista mainoskampanjoista, ja niiden kohdentamisesta, sekä sosiaalisen markkinoinnin työkaluista. Koulutuksessa käsiteltiin myös uudelleenmarkkinointia: miksi se on tärkeää, ja kuinka sitä voidaan tehdä. Koulutuksessa käytiin läpi myös verkkoanalytiikan ja mittaamisen roolia markkinoinnissa.  Osallistujat saivat tietoa siitä, miten erilaisten työkalujen avulla voidaan mitata markkinoinnin tuloksia, ja siten kehittää omaa tekemistä. Työkalujen avulla voidaan seurata mm. paljonko sivustolla on kävijöitä, mistä he tulevat, ja minkälaisia toimintoja he tekevät sivustolla.  Tätä kautta on mahdollista määrittää mikä oli markkinoinnin hyöty.

Koulutuksessa saatiin tietoa vaikuttamisen tavoista markkinoinnissa, kuten psykologisista vivuista, ja saatiin neuvoja markkinointistrategian tekemiseen; mistä lähteä liikkeelle, ja mitä on tärkeää huomioida. Markkinointia tulee lähteä rakentamaan miettimällä strategiaa, josta syntyy taktiikat, joista syntyy aikaisemmin käsitelty markkinointisuppilo.